پنجشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی

یاحبیب من لا حبیب له ( زمینه)

محتوای صفحه: 

مداحی حاج مجید بنی فاطمه

یا حبیب من لا حبیب له / طبی من لا طبیب له/ مجیب من لا مجیب له / یا حسین

محرم اومده داره صداش میاد / صدای گریه عزاداراش میاد

روایت مسلمان شدن زائر نصرانی امام حسین (ع)

محتوای صفحه: 

روایت حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی

نواهنگ "با اشک هاش دفتر خود را نمور کرد"

محتوای صفحه: 

با اشک هاش دفتر خود را نمور کرد / ذهنش ز روضه های مجسم عبور کرد

مقتل خوانی امام حسین (ع) توسط سید حسین مومنی

محتوای صفحه: 

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی

شباهت های حضرت یحیی و سید الشهدا ع

نواهنگ "حضرت علی اکبر_ای پسر من پدر پیر تو ام"

محتوای صفحه: 

ای پسر من پدر پیر تو ام / پدر پیر وزمین گیر تو ام / سخنی گوی  دلم را خوش کن / تو که آتش زده ای خاموش کن

نواهنگ "ببیار ای بارون ببار"

محتوای صفحه: 

ببار ای بارون ببار / بر دلم گریه کن خون ببار / بر شب تیره چون زلف یار / بهر لیلی چون مجنون ببار

نواهنگ "نگاش به سمت آسمون"

محتوای صفحه: 

نگاش به سمت آسمون / ستاره ها رو میشمرد / خسته میشد بلند میشد / زخمای پارو میشمرد

روایت شفا دادن حضرت عباس ع

محتوای صفحه: 

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی

فضیلت گریه بر امام حسین ع

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.