سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی

الهی بی پدر بودن چه سخت است

محتوای صفحه: 

دختری را که پدر در سفر است           روز و شب چشم امیدش به در است

هر صدایی که به در می آید               به گمانم که پدر می آید

همه کوشند ز بیگانه و خویش             پی دلجویی آن طفل پریش

الهی بی پدر بودن چه سخت است        یتیم و در به در بودن چه سخت است

گاه گویند پدر در راه است                دخترم غم مخور عمر سفر کوتاه است

پدرش آید و در بر گیرد                  شادمانی خود از سر گیرد

لیک افسوس به ویرانه شام             کار این سان نپذیرفت انجام

بود در شام میان اسرا                  طفلی از هجر پدر نوحه سرا

او خبر از ستم شمر نداشت            پدرش را سفری می پنداشت

گفت ای عمه خونین جگرم            عمه جان کو پدرم کو پدرم

                       حسین جان...حسین جان

دیدگاه جدیدی بگذارید

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.