پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی

نواهنگ "حضرت علی اکبر_ای پسر من پدر پیر تو ام"

محتوای صفحه: 

ای پسر من پدر پیر تو ام / پدر پیر وزمین گیر تو ام / سخنی گوی  دلم را خوش کن / تو که آتش زده ای خاموش کن

دیدگاه جدیدی بگذارید

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.