شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی

نواهنگ "نگاش به سمت آسمون"

محتوای صفحه: 

نگاش به سمت آسمون / ستاره ها رو میشمرد / خسته میشد بلند میشد / زخمای پارو میشمرد

دیدگاه جدیدی بگذارید

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.