پنجشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی

بایگانی موضوعی

از بردگی تا همسر امام...

محتوای صفحه: 

عکاشه از امام باقر(ع) سؤال کرد چرا برای امام صادق(ع) همسری اختیار نمی کنید؟

او که به سن ازدواج رسیده است؟

امام باقر(ع) که در برابرش کیسه ای پول سربسته بود، فرمود: به زودی برده فروشی از اهل بربر می آید و در دارمیمون منزل می کند با این کیسه پول، همسری برایش انتخاب می کنم.

عکاشه می گوید مدتی گذشت تا آنکه ما روزی خدمت امام باقر(ع) رسیدیم. فرمود:

می خواهید شما را از آمدن برده فروشی که گفته بودم، آگاه سازم؟

بروید و با این کیسه پول از او کنیزی انتخاب کنید. ما نزد برده فروش آمدیم.

حضرت حمیده مادر امام موسی کاظم علیه السلام

محتوای صفحه: 

حميده، همسر امام جعفر صادق (ع) و مادر امام موسی كاظم (ع) می باشد.

اين بانوی گرامی از اهالی مغرب (حدود آفريقا و اندلس) بود. نام پدر ايشان را صاعد و برادر وی را صالح ذكر كرده اند. برخی نيز نوشته اند كه اين بانوی ارجمند اصالتا بربری يا اندلس يا رومی بود و همه مورخين متفق القول هستند كه حضرت حميده (س) عرب نبوده است.در مورد تاريخ و محل ولادت وی خبری به دست نيامد.

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.